AR GROUP JSC

JILL STUART
Group477

TẬP ĐOÀN MẮT KÍNH ÁNH RẠNG

Được thành lập vào năm 2019, và là một thành viên thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn mắt kính Ánh Rạng (AR Group JSC), Công ty AR JSC phân phối độc quyền các dòng mắt kính của thương hiệu cao cấp như: Chloé, Salvatore Ferragamo, Longchamp, MCM, Calvin Klein, Jill Stuart, Again B, Lacoste, Nike, Calvin Klein Jeans, Laura Ashley, New Balance, CEO.V, Hickey Freeman, Paulo Pilipe, Miniboxx, Bobby Jones, Puppy, El Camino, Jupilant, Essentials, Readers.

Vị Trí
Hình Thức
Địa Điểm

Toàn Thời Gian

Hồ Chí Minh

Toàn Thời Gian

Hồ Chí Minh

Toàn Thời Gian

Hồ Chí Minh

Toàn Thời Gian

Hồ Chí Minh

Toàn Thời Gian

Hồ Chí Minh

Toàn Thời Gian

Hồ Chí Minh

Toàn Thời Gian

Hồ Chí Minh

Toàn Thời Gian

Hồ Chí Minh

Toàn Thời Gian

Hồ Chí Minh

Toàn Thời Gian

Hồ Chí Minh